Lokalelejepriser fra 1. august 2018

Lokaleleje på Sønderborghus                                       august 2018

Der differentieres ml. det almennyttige og det rent kommercielle lokalebrug – dvs. idræts- og humanitært rettede foreninger, politiske partier, fagforeninger, kommunale organisationer mv. hører til foreningsgruppen, mens virksomheder, kursusudbydere, danseskoler og lignende regnes som kommercielle brugere. 

Timepris: Forening Kommerciel
Teatersal 60,00 325,00
Black Spot 50,00 225,00
Stuen 6 eller stuen 8 0,00 100,00
2. sal 4+5 0,00 70,00
Opstilling/vækpakning borde/stole¤ 200,00¤ 300,00¤
Lydmand* 300,00 300,00
Vagthavende udenfor åbningstid 300,00 300,00
Rengøring udenfor åbningstid 200,00 200,00

¤
Arrangøren køber hjælp til opstilling i det omfang vi har personaleressourcer til det.
Op til 50 personer = 1 time
51-150 personer = 2 timer
151-300 personer = 3 timer 

*
Skal der bruges mikrofon(er), eller projektor/lærred faktureres mindst én tekniker-time. Skal der bruges head-sets eller trådløse håndholdte mikrofoner faktureres for 200,- pr. stk.

Rabatter:
Lejes der over 60 timer pr. sæson (januar-juni/august-december), er der 35 % rabat på lokalelejen.

Bar:
Ved lån af bar, optælles beholdning før og efter og der afregnes til indkøbspris med et lille tillæg (”prop”)

Kommerciel udlejning salene – aftenarrangementer:

Pris 1: 1 mand på arbejde til teknik/vagthavende             5.600,-
Pris 2: 2 mand på arbejde til teknik/vagthavende             8.000,-

Ved pris 1 skal lejer selv sørge for bord/stoleopsætning og andet forefaldende arbejde.
 Endvidere er det kun ved stand-up , foredrag, DJ eller lignende ikke-teknisk krævende arrangementer.

Udlån uden for åbningstid: kontakt personalet for tilbud.

Alle  beløb er momsfrie eller eksklusiv moms.