LOKALELEJEPRISER FRA 1. JANUAR 2019

Der differentieres ml. det almennyttige og det rent kommercielle lokalebrug – dvs. idræts- og humanitært rettede foreninger, politiske partier, fagforeninger, kommunale organisationer mv. hører til foreningsgruppen, mens virksomheder, kursusudbydere, danseskoler og lignende regnes som kommercielle brugere.  
 
Foreningspriser - pr. time: 
Teatersal   60,00 kr
Black Spot 50,00 kr.
Stuen 6 + stuen 8 0,00 kr.
2. sal 5 0,00 kr.
Opstilling/vækpakning af borde og stole * 200,00 kr
Lydmand ** 300,00 kr.
Vagthavende udenfor åbningstid 300,00 kr.
Rengøring udenfor åbningstid 200,00 kr.

*

Arrangøren køber hjælp til opstilling i det omfang vi har personaleressourcer til det.

Op til 50 personer = 1 time
51-150 personer = 2 timer
151-300 personer = 3 timer 
 
**
Skal der bruges mikrofon(er), eller projektor/lærred faktureres mindst én tekniker-time. Skal der bruges head-sets eller trådløse håndholdte mikrofoner faktureres for 200,- pr. stk.
 
Rabatter:
Lejes der over 60 timer pr. sæson (januar-juni/august-december), er der 35 % rabat på lokalelejen.
 
Bar:
Ved lån af bar, optælles beholdning før og efter og der afregnes til indkøbspris med et lille tillæg (”prop”)
Gældende enhedspriser incl. prop:
 
Fadøl 17,00
Specialøl flaske 24,00
Specialøl fadøl 21,00
Vand 12,00
Store vin 81,00
Softdrink 24,00
Snack   7,00
Kaffepose 50,00
 
Kommerciel udlejning salene – aftenarrangementer:
 

Foredrag: Inkl stoleopsætning, fast foredragslys, AVudstyr og teknisk start-hjælp

3.500 kr.
Stand up mm. Som ovenstående, men tekniker til rådighed fra get-in til get--out 5.300 kr.
Små koncerter etc med vagthavende + tekniker, stationært lys, ingen bar 8.000 kr.
Fuld Koncertpakke med lyd, lys, åben bar mm 13.000 kr

 

Udlån uden for åbningstid: kontakt personalet for tilbud.

Alle  beløb er momsfrie eller eksklusiv moms.